[Sự kiện]Chuỗi Sự Kiện Phúc Lợi Dành Cho Máy Chủ Mới24/03

Xin chào chủ tướng,

Khi chủ tướng tham gia máy chủ mới thì sẽ nhận được những phúc lợi đặc biệt, Tiểu Kiều đã tổng hợp các sự kiện phúc lợi đặc biệt hấp dẫn cho mọi người.

📜 1. 7 Ngày Vui Vẻ


- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Chủ tướng có thể vào giao diện "7 ngày vui vẻ" để nhận các phần quà đăng nhập mỗi ngày. Ngoài ra, các mục Lễ Bao - Nhiệm Vụ - Khiêu Chiến ... đều có các mục tiêu và quà tặng hấp dẫn đang chờ đón chủ tướng chinh phục.
- Phần thưởng đặc sắc:

Ngày Quà
1

20 Mảnh Quan Bình

2

Tướng Quân Chu Thái

3

Mỹ nữ Vương Nguyên Cơ

4

Xu Uy Danh

5

Bảo Thạch Quý Hiếm

6

Long Hồn - Linh Thạch Trân Báu

7

Tướng Quân Trương Phi


📜 2. Tăng Cấp Nhận Quà


- Thời gian diễn ra: Mở vĩnh viễn
- Nội dung: Khi chủ tướng đạt các cấp độ theo yêu cầu sẽ nhận được các phần thưởng giá trị.
- Phần thưởng: Rương tướng hồn, Kim Nguyên Bảo, bảo thạch ....

📜 3. Quà Đăng Nhập 7 ngày:


- Thời gian diễn ra: Trong 7 ngày đầu tiên mở máy chủ.
- Nội dung: Đăng nhập mỗi ngày để nhận quà tặng từ Tiểu Kiểu. Nếu chủ tướng không đăng nhập ngày nào thì sẽ bị mất quà tặng của ngày đó, chủ tướng nhớ Đăng nhập liên tục nha.
- Phần thưởng: Mảnh Thần Binh các loại, EXP VIP.

📜 4. Điểm Danh Mỗi Tháng:


- Thời gian diễn ra: Mở vĩnh viễn
- Nội dung: điểm danh mỗi tháng để nhận những quà tặng phong phú. Ngoài ra, khi đạt cấp VIP nhất định sẽ nhận được x2 phần thưởng ở một số ngày trong tháng.
- Phần thưởng: Mảnh tướng (thay đổi theo mỗi tháng), KNB, ..