[Tin tức]Ma Giáp Biến Thân25/03

Một hình thái mới, một ngưỡng sức mạnh mới, một phong cách chiến đấu mới, Biến Thân Ma Hóa sẽ là một trong những tính năng hấp dẫn nhất xuất hiện trong Bá Đạo Tam Quốc. Mỗi Võ Tướng đều có một hình thái biến thân nhất định, khi biến thân, đại chiêu sẽ được cường hóa và võ tướng sẽ nhận được thêm trang bị Ma Giáp.

 

Với sức mạnh này, Các Chủ Tướng sẽ biết được một khái niệm sức mạnh hoàn toàn mới sau khi Ma Giáp được Biến Thân. Những điều cần biết về tính năng Ma Giáp như sau:

- Khi tướng đạt 6 sao, Tím +1 và đạt cấp 40 sẽ mở tính năng Biến thân Ma Giáp.

- Mỗi lần kích hoạt Biến thân cần tốn Mảnh tướng, Mảnh Ma giáp

- Cường hóa Ma Giáp cần tốn Mảnh tướng, Ma Tinh

- Sau khi cường hóa thành công, các thuộc tính cũng như chỉ số của võ tướng sẽ được tăng lên gấp bội, giúp võ tướng có sức mạnh khủng khiếp hơn.