[Tin tức]Quyền lợi và cấp VIP24/03

Xin chào các chủ tướng,

Tiểu Kiều xin giới thiệu chi tiết đặc quyền VIP của Bá Đạo Tam Quốc ạ. Chủ tướng có thể mở bằng cách nhấn vào icon "VIP" tại giao diện chính hoặc chọn icon "Quyền" tại giao diện Nạp 

            Cấp VIP                       Mốc Kim Nguyên Bảo           Lễ Bao VIP
1 100

10 EXP Đan
50 Đá Thần Khí lv1
30 Thể Lực
5000 Bạc

2 300

20 Mảnh Lữ Linh Khởi
5 Hồng Thạch
50 Đá Thần Khí lv1
10.000 Bạc

3 500 8 Mảnh Thần Binh Lữ Linh Khởi
10 Hồng Thạch
1 Rương Thần Binh Lữ Linh Khởi (nguyên liệu)
10.000 Bạc
4 1000 50 Mảnh Lữ Linh Khởi
5 Khinh La Y
50 Đá Thần Khí lv1
20.000 Bac
5 2000 15 Mảnh Thần Binh Lữ Linh Khởi
10 Khinh La Y
1 Rương Thần Binh 2 Giai LLK (nguyên liệu)
30.000 Bạc
6 3000 15 Mảnh Thần Binh Đại Kiều
5 Hoa Hồng
1 Rương Thần Binh 3 Giai Đại Kiều (nguyên liệu)
50.000 Bạc
7 5000 80 Mảnh Đại Kiều
10 Hoa Hồng
50 Đá Thần Khí lv1
75.000 Bạc
8 10.000 23 Mảnh Thần Binh Đại Kiều
1 Phục Ma Trượng
1 Tam Tiêu Đao
120.000 Bạc
9 30.000 100 Mảnh Đại Kiều
5 EXP Đan - Cao
1 Khai Sơn Phủ
150.000 Bạc
10 60.000 80 Mảnh Lữ Bố
1 trang bị Điểm Thương
10 Kỹ Năng Thư
180.000 Bạc
11 100.000

30 Mảnh Thần Binh Lữ Bố
1 Bá Vương Thương
1 Khai Sơn Phủ
200.000 Bạc

12 200.000 100 Mảnh Lữ Bố
1 Ưng Giác Cung
1 Tam Tiêm Đao
220.000 Bạc
13 300.000 100 Mảnh Thần Binh Lữ Bố
10 Rương Bảo Thạch - 5
300 Đá Thần Khí lv2
250.000 Bạc
14 400.000 150 Mảnh Lữ Bố
10 Rương Bảo Thạch - 6
2 Rương Binh Thư Tím
2 Rương Trang Bị Tím
15 600.000 200 Mảnh Lữ Bố
10 Rương Bảo Thạch - 7
5 Rương Binh Thư Tím
5 Rương Trang Bị Tím

 

Có thể bạn đã biết:

- Nạp gói Quỹ Trưởng Thành sẽ không được tính vào tích lũy VIP.

- Lễ Bao VIP cần sử dụng KNB để mua